Commissions

Komisja Ochrony Danych Osobowych

Celem Komisji Ochrony Danych Osobowych jest wymiana doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych dobrych praktyk dotyczących ochrony prywatności.

Do głównych zadań Komisji należy:

 1. opracowywanie kodeksów dobrych praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych dla różnych gałęzi przedsiębiorstw,
 2. organizowanie szkoleń, przygotowywanie raportów i analiz z zakresu prawa ochrony danych osobowych,
 3. propagowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych,
 4. monitorowanie rozwoju polskiego prawa ochrony danych osobowych, w tym: oceny zmian w prawie wynikających z wprowadzania RODO i przepisów
 5. sektorowych oraz ich wpływu na polską gospodarkę,
 6. identyfikacja problematycznych i budzących wątpliwości kwestii związanych z implementacją przepisów o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwach i
 7. wydawanie informatorów rozwiewających wątpliwości,
 8. monitorowanie krajowego i unijnego orzecznictwa sądowego w zakresie ochrony danych osobowych,
 9. inicjowanie debat wśród praktyków i teoretyków prawa ochrony danych osobowych,
 10. wydawanie publikacji naukowych poświęconych tematyce prawa ochrony danych osobowych,
 11. monitorowanie i udział w pracach legislacyjnych w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zarówno w Polsce jak i w instytucjach unijnych.


Agnieszka Mencel – Przewodnicząca Komisji Ochrony Danych Osobowych

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved