Commissions

The Banking Commission of the ICC Poland

Main tasks of the Banking Commission of the ICC Poland include:

  • Preparing of Polish language versions of ICC publications concerning guarantees and documentary operations;
  • Participation in meetings of ICC Committee for Banking Technique and Practice (ICC Banking Committee);
  • Discussion over queries addressed to the ICC Banking Committee experts;
  • Organization of seminars, conferences and other types of professional training in the area of Trade Finance.

 

Contact: komisjabankowa@iccpolska.pl

 

News

Open letter to G20 Heads of State and Government

2020-03-30

Need for coordinated action by G20 leaders in response to the COVID-19 pandemic - an unprecedented health and economic crisis.

read more

ICC Polska podsumowuje rok 2019

2020-02-05

W 2019 roku ICC Polska zrealizowało szereg inicjatyw na rzecz kreowania standardów postępowania, kształtowania kierunków rozwoju oraz dobrych praktyk w obrębie arbitrażu, ADR, bankowości, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz compliance. Celem każdej z inicjatyw było stworzenie przestrzeni na wymianę opinii członków ICC w zakresie kwestii dotyczących szeroko rozumianego handlu i inwestycji.

read more
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved