Commissions

back Event

2017-04-26 | Warszawa

Incoterms 2010
Lecturer: Jarosław Hermanowski

Cel:
Przekazanie aktualnych informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2010, nowej klasyfikacji reguł i nowych terminach, o zmianach w stosunku do Incoterms 2000 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.
Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2010, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.

Rezultat:
Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Metody:
W trakcie szkolenia co najmniej jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi. Pozostały czas przeznaczony będzie na wykłady wzbogacone prezentacją w PowerPoint.

 

Konspekt

 1. Wprowadzenie:
  • Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym, umowa sprzedaży (kontrakt);
  • Czym są Incoterms® a czym nie są?;
  • Inne terminy handlowe (amerykański kodeks handlowy (UCC), Combiterms).
 2. Analiza ceny kontraktowej.
 3. Nowości w Incoterms® 2010 i różnice w stosunku do Incoterms 2000.
 4. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2010 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu:

  REGUŁY DLA WSZYSTKICH ŚRODKÓW I GAŁĘZI TRANSPORTU

  EXW EX WORKS (Z ZAKŁADU)
  FCA FREE CARRIER (DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)
  CPT CARRIAGE PAID TO (PRZEWÓZ OPŁACONY DO)
  CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)
  DAT DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONY DO TERMINALU)
  DAP DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONY DO MIEJSCA)
  DDP DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)

  REGUŁY DLA TRANSPORTU MORSKIEGO I WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO

  FAS FREE ALONGSIDE SHIP (DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)
  FOB FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)
  CFR COST AND FREIGHT (KOSZT I UBEZPIECZENIE)
  CIF COST INSURANCE FREIGHT (KOSZT UBEZPIECZENIE FRACHT)
 5. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2010:
  • brak informacji o wersji Incoterms;
  • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
  • EXW i DDP – reguły naruszające zasadę domicylu celnego;
  • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
  • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 6. Incoterms® 2010 w kontraktach handlowych:
  • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2010?
  • Którą regułę wybrać?
  • Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?
 7. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2010.
 8. Incoterms® 2010 a umowa spedycji i umowa o przewóz.
 9. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2010.
 10. Zwyczajowe terminy handlowe loco, franco, Ab Werk i Frei Haus.
 11. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne w Biurze ZBP / Sekretariacie ICC Poland
tel. (22) 48 68 109, 48 68 180 fax (22) 48 68 100 e-mail: pawel@zbp.pl
ICC Poland zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved