Commissions

back Event

2023-04-17 | Warszawa

SAVE THE DATE: KONFERENCJA Private enforcement - prywatnoprawne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji.

W imieniu Komisji Konkurencji ICC Polska mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą ogólnopolską konferencję ICC Polska poświęconą tematyce prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji (private enforcement). Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie.

GOŚĆMI SPECJALNYMI WYDARZENIA BĘDĄ: 

Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości p. Maciej Szpunar

oraz

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów p. Tomasz Chróstny.

Podczas konferencji podsumujemy dotychczasowy rozwój spraw private enforcement w Polsce i Unii Europejskiej, omówimy skuteczność i adekwatność instrumentów prawnych dla powodów, przedyskutujemy skuteczność dotychczas stosowanych zasad wyliczania szkody oraz roli sądów i orzecznictwa oraz doktryny w kształtowaniu zasad dochodzenia roszczeń za naruszenia prawa konkurencji.

Wśród panelistów i prelegentów znajdą się wybitni specjaliści mający praktyczne doświadczenia w tematyce private enforcement - będą to przedstawiciele sądów, prawnicy doradzający przedsiębiorcom w rozstrzyganych już sprawach, ekonomiści wyliczający szkody oraz przedstawiciele doktryny.

Szczegóły wydarzenia, w tym pełna agenda oraz miejsce zostaną udostępniona w marcu.


Liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.


RSVP: monika.mitrowska-wozniak@bakermckenzie.com

 

Z poważaniem,

Marcin Trepka i Wojciech Kowalewski

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved