Commissions

back Event

2021-04-14 | Online

Praktyczne wyzwania w zakresie szacowania szkód w postępowaniach arbitrażowych

ICC Polska zaprasza do udziału w otwartym posiedzeniu Komisji Arbitrażowej ICC Polska poświęconemu szacowaniu szkód gospodarczych w wymiarze praktycznym.

Na podstawie własnych doświadczeń procesowych oraz wybranych orzeczeń trybunałów arbitrażowych, prawnicy i eksperci finansowi z firmy Deloitte omówią najważniejsze wyzwania w zakresie wybranych elementów szacowania quantum.

Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2021 r., godz. 16:00-17:30, w formie transmisji on-line poprzez platformę Zoom.

Do uczestnictwa i aktywnej dyskusji zapraszamy zarówno doświadczonych prawników procesowych, jak i młodych adeptów arbitrażu oraz prawników wewnętrznych przedsiębiorstw.

Nasi prelegenci:

  • Rafał Morek, Partner, DWF Poland Jamka
  • Piotr Golędzinowski, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
  • Adam Markiewicz, Partner Associate, Deloitte
  • Olga Kalicińska, Manager, Deloitte


Zagadnienia, które omówimy podczas spotkania:

  1. Wybór metody oszacowania szkody przez eksperta, w szczególności w przypadku szkody polegającej na spadku wartości przedsiębiorstwa.
  2. Wykorzystanie prognoz przyszłych korzyści finansowych w szacowaniu szkody i pułapki z tym związane.
  3. Aktualizacja wartości przyszłych korzyści finansowych na moment oszacowania – z czego wynikają rozbieżności w stopach dyskontowych stosowanych przez ekspertów?
  4. „Pre-award interest” – wachlarz możliwości w zakresie odsetek należnych za okres przed wydaniem wyroku arbitrażowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved