Commissions

Archive

2019-10-02 | Warszawa

INCOTERMS® 2020 — Nowa regulacja Międzynarodowej Izby Handlowej
Lecturer: Jarosław Hermanowski
read more

2019-06-17 | DWF POLAND JAMKA SP.K., Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warsaw

Open meeting of the Competition Commission of ICC Poland
read more

2019-05-23 | Museum of the History of Polish Jews, Warszawa

2019 Dispute Resolution in M&A Transactions
read more

2019-04-09 | TBC

Spotkanie regionalne Komisji Konkurencji ICC Polska „Jak ograniczać ryzyko naruszenia prawa konkurencji w firmach?”
Lecturer: Iwona Terlecka, Clifford Chance

 

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty o prawie konkurencji oraz tworzeniu i funkcjonowaniu w firmach wewnętrznych programów przestrzegania tego prawa. Warsztaty odbędą się w Hotelu Alter w Lublinie.

read more

2019-04-01 | ZBP (Klub Bankowca), ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa

Cykl szkoleń "Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"
Lecturer: Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny) oraz Marcin Ajs, Monika Hughes, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

 

Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji

Szkolenie uwzględnia planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

read more
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved