Commissions

News

Warsaw Arbitration Workshops: Workshops III and IV postponed2020-03-13

Workshop III (27-28 March 2020) and IV (24-25 April 2020) within Warsaw Arbitration Workshops are postponed.

read more
ICC Polska podsumowuje rok 2019 2020-02-05

W 2019 roku ICC Polska zrealizowało szereg inicjatyw na rzecz kreowania standardów postępowania, kształtowania kierunków rozwoju oraz dobrych praktyk w obrębie arbitrażu, ADR, bankowości, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz compliance. Celem każdej z inicjatyw było stworzenie przestrzeni na wymianę opinii członków ICC w zakresie kwestii dotyczących szeroko rozumianego handlu i inwestycji.

read more
Open letter to finance ministers on sustainable finance on the margins of the ongoing UN climate conference (COP25) in Madrid2019-12-04

I am pleased to share with you – for onward transmission to governments – an open letter to finance ministers on sustainable finance that we have released today on the margins of the ongoing UN climate conference (COP25) in Madrid.

read more
ICC issues recommendations to reform global trade2019-10-09

Recognising the challenges, criticism and unprecedented pressure faced by the World Trade Organization (WTO) system, the International Chamber of Commerce (ICC) has unveiled a groundbreaking set of recommendations to guide the future of international trade.

read more
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved