Commissions

Publications

Buy
Incoterms 2020 wersja polsko-angielska

19.08-10.09 przerwa urlopowa. Zamówienia na publikacje ICC będą ponownie realizowane po 13 września 2021.

 
read more
Dlaczego warto przestrzegać prawa konkurencji

Praktyczne narzędzia do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

 
read more
Buy
Jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie wraz z wzorcowymi formularzami
Wydanie 2010

Ostateczna wersja URDG 758 została przyjęta przez Komitet Wykonawczy ICC w dniu 3 grudnia 2009, a następnie zatwierdzona przez członków dwóch sponsorujących komisji. Reguły weszły w życie dnia 1 lipca 2010 roku. Mają one zastosowanie do każdej gwarancji i regwarancji, w której tekście zostały przywołane. Mogą być również stosowane jako zwyczaj handlowy lub jeśli wynika to logicznie z relacji biznesowych pomiędzy stronami gwarancji płatnej na żądanie lub regwarancji - w przypadkach, kiedy tak stanowi prawo właściwe dla gwarancji.

 
read more
Buy
Incoterms 2010 wersja polsko-angielska

Reguły Incoterms® są standardowo umieszczane w umowach handlowych na cały świecie tak by zdefiniować podział odpowiedzialności za dostawę towarów pomiędzy między dostawcą a nabywcą towarów. Cieszące się światową akceptacją zapisy wprowadzają ład w różniących się znacząco systemach prawa gospodarczego różnych krajów i zasłużenie stały się sensacją w handlu międzynarodowym 75 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zostały zaproponowane przez ICC.

 
read more
Buy
Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Sprzedaży

W toku prac prowadzonych przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej ( ICC Poland) staramy się przybliżać Państwu najcenniejsze publikacje z bogatego dorobku ICC. Po szeregu publikacji związanych z finansową stroną transakcji w handlu zagranicznym przyszła obecnie kolej na Modelowy Kontrakt Międzynarodowej Sprzedaży ICC ( The Model ICC Sales Contract).

Publikacja ta to jeden z bestsellerów ICC – niezwykle popularne narzędzie dla handlowców i przedsiębiorców sprzedających i kupujących dobra w obrocie transgranicznym.

 
read more
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved