Komisje

powrót Aktualność

2019-04-01
Cykl szkoleń "Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"

Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji
Szkolenie uwzględnia planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 

ICC Poland we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i warszawskim zespołem międzynarodowej kancelarii Bird & Bird zaprasza na cykl szkoleń pt: 

"Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"

Bird & Bird poprowadzi cykl 2-dniowych kompleksowych szkoleń, nad którymi patronat objęło ICC Poland.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

Wykładowcami cyklu szkoleń są doświadczeni prawnicy kancelarii Bird & Bird: Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny) oraz Marcin Ajs, Monika Hughes, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

Szkolenie kończy się testem online, który ma być wykonany przez uczestników w terminie dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa, a osoby, które pomyślnie przejdą test online, certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu funkcji Compliance Officera. Radcy prawni i adwokaci otrzymują punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia i wszelkie dodatkowe pytania, należy kierować mailem do biura ZBP, na ręce Pana Pawła Pniewskiego: Pawel.Pniewski@zbp.pl

Koszt uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu wynosi: 1600 zł + VAT, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będą skutkowały istotnym zwiększeniem ryzyka, które może być skutecznie mitygowane poprzez wdrożenie odpowiednich procesów i procedur w ramach Compliance, a także powołanie Compliance Officera w organizacji.

 

Szczegółowy program 2-dniowego szkolenia dostępny jest na stronie .

Skrócony program:
 
Blok 1 - Elementy determinujące funkcję i strukturę Compliance
Blok 2 - Compliance jako centrum kompetencji
Blok 3 - Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności
Blok 4 - Postępowania wyjaśniające
Blok 5 - Postępowania kryzysowe
Blok 6 - Postępowania sporne
Blok 7 - Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Blok 8 - Wdrożenie programu Compliance
Blok 9 - Compliance w kontekście outsourcingu
Blok 10 - Compliance w grupie kapitałowej
 
 
 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved