Komisje

ICC Polska

ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej – jest stowarzyszeniem utworzonym w Warszawie 21 marca 2000 roku (KRS 0000061010).

Misją ICC Polska jest reprezentowanie na forum światowym ICC interesów polskiego środowiska biznesowego oraz kształtowanie globalnego otoczenia gospodarczego poprzez wspieranie handlu międzynarodowego i inwestycji w ramach wielostronnego systemu opartego na prawie i zasadach.

Członkowie ICC Polska aktywnie uczestniczą w głównych obszarach aktywności ICC: wspieraniu kierunków działania (policy advocacy), tworzeniu standardów i zasad (rule setting) oraz rozwiązywaniu sporów (dispute resolution).

ICC Polska działa poprzez komisje sektorowe w dziedzinach: arbitrażu, ADR, bankowości, konkurencji oraz własności intelektualnej.

Obecnie w skład ICC Polska wchodzą 24 organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa różnych sektorów gospodarki, izby handlowe, banki oraz kancelarie prawnicze.

 

Funkcje Członków Zarządu ICC Polska pełnią:

dr Cezary Wiśniewski – Prezes Zarządu
Justyna Szpara – Wiceprezes Zarządu
Paweł Pniewski – Sekretarz Generalny / Skarbnik
Wojciech Kowalewski - Członek Zarządu

 

Członkowie ICC Polska:

* członkowie - założyciele ICC Polska

Banki

BGŻ BNP Paribas S.A.*

Bank Handlowy w Warszawie S.A.*

Bank Polska Kasa Opieki S.A.*

mBank S.A.*

ING Bank Śląski S.A.*

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.*

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Kancelarie Prawne

Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp. k.

CMS Cameron Mckenna Greszta i Sawicki sp .k.

Gessel Koziorowski sp.k.

K&L Gates M. Jamka sp. k.

Dentons Europe Oleszczuk sp. k.

Wardyński i Wspólnicy sp. k.

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy sp.k.

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy sp. k.

Domański, Zakrzewski, Palinka sp.k.

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp .k.

Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.

Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy sp. k.

Izby Gospodarcze

Krajowa Izba Gospodarcza*

Związek Banków Polskich*

Przedsiębiorstwa

PKN Orlen S.A.

Siemens sp. z o.o.

Warner Bros Entertainment Polska sp. z o.o.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved