Komisje

ICC Polska

ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej – jest stowarzyszeniem utworzonym w Warszawie 21 marca 2000 roku (KRS 0000061010).

Misją ICC Polska jest reprezentowanie na forum światowym ICC interesów polskiego środowiska biznesowego oraz kształtowanie globalnego otoczenia gospodarczego poprzez wspieranie handlu międzynarodowego i inwestycji w ramach wielostronnego systemu opartego na prawie i zasadach.

Członkowie ICC Polska aktywnie uczestniczą w głównych obszarach aktywności ICC: wspieraniu kierunków działania (policy advocacy), tworzeniu standardów i zasad (rule setting) oraz rozwiązywaniu sporów (dispute resolution).

ICC Polska działa poprzez komisje sektorowe w dziedzinach: arbitrażu, ADR, bankowości, konkurencji, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz compliance.

Obecnie w skład ICC Polska wchodzą 24 organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa różnych sektorów gospodarki, izby handlowe, banki oraz kancelarie prawnicze.

  

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved