Komisje

Wiodąca instytucja oferująca usługi rozwiązywania sporów

W coraz bardziej dynamicznym środowisku handlowym, w którym dostęp do wymiaru sprawiedliwości i praworządność są kluczem do zapewnienia ciągłości biznesowej, usługi rozstrzygania sporów oferowane przez ICC ułatwiają rozwiązywanie sporów handlowych na niezrównanym poziomie.

Usługi rozwiązywania sporów oferowane przez ICC obejmują szereg usług mających na celu promowanie ciągłości handlu światowego, poprzez wspomaganie podmiotów gospodarczych w unikaniu sporów, zarządzaniu nimi i skutecznym ich rozwiązywaniu.

Usługi rozstrzygania sporów, w tym arbitraż ICC i narzędzia do unikania sporów, zapewniają szybkie i skutecznie rozwiązywanie sporów. Pozwala to stronom skoncentrować się na swoich priorytetach biznesowych z zapewnieniem pełnego spokoju, dzięki przejrzystości kosztów, procesów, bezpieczeństwu i poufności.

Jak działają usługi rozwiązywania sporów?

Aby skutecznie i efektywnie rozwiązywać spory, przedsiębiorstwa potrzebują sprawiedliwego procesu i równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Arbitraż i metody alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) zapewniają stronom szybki, przewidywalny, kosztowo efektywny i skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości. To dlatego przedsiębiorcy decydują się na włączenie klauzul arbitrażowych i ADR do swoich umów handlowych.

ICC oferuje szeroki wybór usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb na każdym etapie sporu, od usług oferowanych przez Międzynarodowe Centrum ADR ICC (mediacja, eksperci, komisje rozjemcze i docdex) po Arbitraż ICC, świadczony przez najbardziej zaufaną instytucję na świecie: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC. Zakres procedur administrowanych przez ICC może być stosowany oddzielnie, sukcesywnie lub nawet jednocześnie jako alternatywa dla postępowań sądowych w celu rozwiązywania sporów krajowych i międzynarodowych.

Arbitraż ICC to postępowanie oparte na Regulaminie Arbitrażowym ICC. Z globalnie dostępnych i całkowicie neutralnych usług ICC może korzystać każdy – zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze, oraz podmioty państwowe. Każdy może skorzystać z elastyczności i skuteczności Arbitrażu ICC. Jedynym wymogiem, aby strona mogła skorzystać z Arbitrażu ICC, jest wyrażenie zgody na arbitraż w umowie, traktacie lub odrębnej umowie o arbitraż. Zwykle wyrażenie zgody następuje przed powstaniem sporu, ale może również nastąpić po jego zaistnieniu.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy jest wiodącą instytucją arbitrażową na świecie. Od 1923 roku, ICC pomaga rozwiązywać międzynarodowe spory handlowe i inwestycyjne.

Niezrównany pod względem doświadczenia i wiedzy, Sąd ICC i jego Sekretariat są zawsze gotowi pomóc stronom i trybunałom arbitrażowym we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem arbitrażu i dokładają wszelkich starań, aby orzeczenia ICC były wykonalne. Sekretariat Trybunału zatrudnia ponad 100 prawników i personel pomocniczy. Działa za pośrednictwem biur w Paryżu, Hongkongu, Nowym Jorku, Singapurze, Sao Paolo i Abu Zabi i prowadzi sprawy w dowolnie wybranym języku. Nieustannie dąży do poprawy wydajności, kontroli czasu i kosztów oraz pomocy w egzekwowaniu prawa, wprowadzając nowe, innowacyjne narzędzia i procedury arbitrażowe. Dzięki nieustannemu rozwojowi, ICC jest na bieżąco z problemami i interesami partnerów handlowych na całym świecie.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved