Komisje

Dr Cezary Wiśniewski
Prezes 

Dr Cezary Wiśniewski, prezes ICC Polska od czerwca 2018 roku. Radca prawny, senior partner w warszawskim biurze kancelarii Linklaters z ponad 30 letnim doświadczeniem w doradztwie korporacyjnym, zwłaszcza związanym z procesami prywatyzacyjnymi, przejęciami i łączeniami spółek oraz z prowadzeniem sporów sądowych, w tym międzynarodowych postępowań arbitrażowych.

Doradzał na rzecz podmiotów międzynarodowych i instytucji finansowych inwestujących w Polsce oraz polskich spółek w zakresie transakcji transgranicznych. Brał udział w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych jako arbiter przewodniczący i boczny oraz pełnomocnik (według reguł ICC, SCC, VIAC, UNICITRAL). 

Wielokrotnie wyróżniany przez międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych Chambers Global i Legal 500 EMEA jako wybitny specjalista w zakresie prawa korporacyjnego oraz sporów sądowych i arbitrażu.

Jest wykładowcą prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Warszawskim, redaktorem Przeglądu Prawa Handlowego oraz autorem szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego i arbitrażu. Jest także Przewodniczącym Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego.

 

Justyna Szpara
Wiceprezes

Justyna Szpara, wiceprezes ICC Polska od czerwca 2018 roku. Adwokat, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Kieruje pracami zespołu rozwiązywania sporów. Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych.

Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ICC i UNCITRAL, a także w postępowaniach postarbitrażowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Doradza klientom także w zakresie prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami, najmu nieruchomości komercyjnych.

Justyna Szpara jest arbitrem rekomendowanym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Pełniła funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów stałych sądów arbitrażowych oraz w arbitrażach ad hoc.

Jest rekomendowana przez międzynarodowe rankingi Chambers Europe i Chambers Global w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz wśród „Most in Demand Arbitrators”. Jest również rekomendowana przez ranking Legal 500 EMEA wśród dwunastu wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów. Justyna także jest rekomendowana przez ranking Best Lawyers in Poland w dziedzinie arbitrażu i mediacji oraz w dziedzinie sporów sądowych, a także, od 2015 roku, przez wydawnictwo Expert Guides to Commercial Arbitration. Justyna jest również rekomendowana przez Who’s Who Legal Arbitration: Future Leaders – Partners. W 2012 roku otrzymała najwyższe miejsce w prestiżowym rankingu dla młodych polskich prawników – Rising Stars – organizowanym przez największy polski dziennik prawniczy – Gazetą prawną oraz wydawnictwo LexisNexis.

Justyna pełni funkcję Członka Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (the International Association of Young Lawyers - AIJA); obecnie została mianowana członkiem honorowym. Była Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Od 2018 roku jest wiceprzewodniczącą Komisji Arbitrażowej ICC Polska.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą.

 

Paweł Pniewski
Sekretarz Generalny, Skarbnik

Paweł Pniewski, sekretarz generalny oraz skarbnik ICC Polska od 2001 roku. Jeden z członków – założycieli tej organizacji. Jest dyrektorem Zespołu Współpracy Międzynarodowej Biura Związku Banków Polskich (ZBP).

 

 

Wojciech Kowalewski
Członek Zarządu

Wojciech Kowalewski, członek zarządu ICC Polska, członek zarządu Siemens Sp. z o.o. (od 2009 roku) oraz Dyrektor Działu Prawnego. Od 2000 roku związany z grupą Siemens w Polsce. Kieruje pracą zespołu prawników obsługujących działania biznesowe Siemens w Polsce. Zapewniał wsparcie prawne w wielu projektach realizowanych w sektorach infrastruktury, energetyki, przemysłu oraz ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze zamówień publicznych, jak również w licznych transakcjach M&A. Jest również przewodniczącym Komisji Konkurencji przy Polskim Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved