Komisje

powrót Aktualność

Komisja do spraw Konkurencji ICC rozpoczęła swoją działalność w Polsce 2013-09-19

W czwartek 19 września 2013 r. w siedzibie kancelarii K&L Gates w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Komisji do spraw konkurencji Polskiego Komitetu Narodowego ICC. Obecnie będzie ona trzecią działającą w Polsce komisją obok komisji bankowej oraz arbitrażowej ICC Polska. Komisja do spraw konkurencji ICC (Paryż) zrzesza na całym świecie ponad 300 specjalistów zajmujących się prawem konkurencji z ponad 40 krajów. W jej skład wchodzą zarówno prawnicy, na co dzień pracujący w podmiotach gospodarczych, kancelariach międzynarodowych jak i specjaliści z innych dziedzin jak np. ekonomia.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Inaugurację poprzedziła uroczysta przemowa Prezesa ICC Polska mec. Macieja Jamki partnera zarządzającego kancelarii K&L Gates. Gośćmi specjalnymi byli Prezes Urzędu Ochron Konkurencji i Konsumentów p. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel oraz Przewodniczący Komisji ds. Konkurencji ICC (ICC Paryż) Paul Lugard partner w brukselskim biurze kancelarii Baker Botts LLP. Na inauguracji zjawili się wybitni przedstawiciele praktyki prawa konkurencji, z kancelarii prawniczych jak i z działów prawnych przedsiębiorstw oraz nauki, w tym prof. UW Tadeusz Skoczny. Przewidziana była również część merytoryczna, za którą odpowiedzialna była dr Jana Planavova - Latanowicz. W części merytorycznej analizie został poddany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie orzeczenia C-681/11 Schenker dotyczący kwestii winy w postępowaniu antymonopolowym.

Po części formalnej wszyscy uczestnicy udali się na koktajl, aby w mniej formalnej atmosferze porozmawiać o aktualnych wyzwaniach, jakie prawo konkurencji stawia przedsiębiorcom. Kolejne spotkanie Komisji do spraw Konkurencji ICC przewidziane zostało na przełom listopada i grudnia tego roku.

Więcej Informacji o organizowanej Komisji do spraw konkurencji ICC Polska udziela mec. Marcin Trepka tel. 508 347 568 lub e-mail marcin.trepka@klgates.com.

 

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved