Komisje

Komisja Sztucznej Inteligencji (AI) ICC Polska

Komisja ds. Sztucznej Inteligencji (AI) ICC Polska zajmuje się zagadnieniami wpływu sztucznej inteligencji na biznes i prawo oraz opracowywaniem i promowaniem różnego rodzaju polityk oraz rekomendacji ds. AI.

Komisja stanowi platformę pozwalającą członkom ICC Polska wymieniać się doświadczeniami nt. wykorzystywania AI w różnych branżach oraz prezentować stanowiska w toku procesów regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji.

Do głównych zadań Komisji AI ICC Polska należy:

  • monitorowanie rozwoju krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących AI;
  • opracowanie i promowanie polityk oraz rekomendacji ds. AI;
  • organizowanie seminariów, szkoleń i dyskusji na temat wykorzystania AI w różnych sektorach gospodarki, dostępnych narzędzi oraz prawnych wymogów w tym zakresie;
  • propagowanie wiedzy na temat sztucznej inteligencji oraz szans i ryzyk związanych z tą technologią;
  • współpraca z pozostałymi Komisjami poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz organizację spotkań na tematy dotykające przekrojowo zakresu działania pozostałych Komisji;
  • monitorowanie i udział w pracach konsultacyjnych i legislacyjnych w zakresie prawa sztucznej inteligencji zarówno w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.

Kontakt: krzysztof.riedl@laszczuk.pl

 

Prezydium Komisji:

dr Krzysztof Riedl (Przewodniczący Komisji), Szymon Sieniewicz, Agnieszka Wachowska

Jak dołączyć?

Aby zostać członkiem Komisji AI ICC Polska, należy być członkiem indywidualnym ICC Polska lub być powiązanym z jednym z członków instytucjonalnych (wspierających) ICC Polska. Prośby o dołączenie do Komisji należy kierować na powyższy adres mailowy.

Aktualności

ICC Polska powołuje Komisję ds. Sztucznej Inteligencji (AI)

2024-05-16

Miło nam poinformować, że ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej powołał nową Komisję ds. Sztucznej Inteligencji (AI). Decyzja ta stanowi odpowiedź na rosnący wpływ technologii na biznes w Polsce i na świecie, stwarzając członkom ICC Polska platformę wymiany doświadczeń dotyczących wykorzystywania AI oraz szans, ryzyk i wymogów prawnych z tym związanych. Równocześnie Komisja będzie brać aktywny udział w pracach konsultacyjnych i legislacyjnych w zakresie prawa sztucznej inteligencji. Przewodniczącym Komisji został dr Krzysztof Riedl, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

czytaj więcej

ICC Poland establishes its AI Commission

2024-05-16

We are pleased to let you know that ICC Poland – the Polish National Committee of the International Chamber of Commerce has established a new AI Commission. This is in response to the growing impact of technology on business in Poland and worldwide, creating a platform for ICC Poland members to exchange experiences on the use of AI and the opportunities, risks and legal requirements associated with it. At the same time, the Commission will take an active part in consultation and legislative work in the field of artificial intelligence law. Dr Krzysztof Riedl, a partner in Łaszczuk & Partners has been appointed as the Chairperson of the Commission.

czytaj więcej
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved