Komisje

powrót Aktualność

Szkoła Arbitrażu & ADR ICC 2016-01-12

SZKOŁA ARBITRAŻU & ADR ICC
OKSPO UJ we współpracy z Sądem Arbitrażowym ICC
Oraz ICC POLSKA

Zapraszają do wzięcia udziału w II edycji kursu, który odbędzie się w roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

KADRA: Pracownicy Sekretariatu Sądu ICC oraz Centrum ADR ICC, zagraniczni akademicy oraz wybitni praktycy reprezentujący różnorodne jurysdykcje i międzynarodowe kancelarie prawnicze.

MODERATOR: Maria Hauser-Morel, Counsel, ICC International Court of Arbitration

WARSZTATY: Na kurs składa się 5 zjazdów (piątek 10-18, sobota 10-18, niedziela 9-15) w Krakowie.

22-24 stycznia 2016 Dispute Resolution Clause. Case strategy. Request for Arbitration and Answer.

15-17 kwietnia 2016 Arbitrators. Interim Measures. Emergency Arbitration.

13-15 maja 2016 Hearing and Evidence.

10-12 czerwca 2016 The Award. Post-arbitral Proceedings.

24-26 czerwca 2016 ADR. Mediation.

FORMA ZAJĘĆ: Praktyczne warsztaty bazujące na kazusie gospodarczym symylującym całość postępowania arbitrażowego oraz mediacji.

UCZESTNICY: Kurs adresowany jest do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz pracowników naukowych i
słuchaczy prawniczych studiów magisterskich oraz doktoranckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i wykształceniem umiejętności z dziedziny arbitrażu i ADR.
Uczestnicy kursu otrzymają dyplom ukończenia kursu wydany przez Uniwersytet Jagielloński.

REKRUTACJA: Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego (do pobrania na www.mediujmy.pl) wraz z CV na adres karolina.jackowicz@mediujmy.pl nie później niż do 5 stycznia 2016 r.

WIĘCEJ INFORMACJI (szczegółowy program, lista wykładowców):

 

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved