Komisje

powrót Aktualność

Otwarte spotkanie Komisji Konkurencji ICC Polska z udziałem Wiceprezesa UOKiK Michała Holeksy i Dyrektora Departamentu Konkurencji UOKiK Wojciecha Dorabialskiego 2019-06-19

W dniu 17.06.2019 r. miało miejsce otwarte spotkanie Komisji Konkurencji ICC Polska z udziałem Wiceprezesa UOKiK Michała Holeksy oraz Dyrektora Departamentu Konkurencji UOKiK Wojciecha Dorabialskiego. Spotkanie poświęcone było nowym praktykom Urzędu dotyczących odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia prawa konkurencji oraz odpowiedzialności spółek matek za działania spółek córek (parental liability).

Obecnie UOKiK postawił już zarzuty naruszenia prawa konkurencji 19-stu menedżerom oraz w dwóch przypadkach spółkom matkom. Odpowiedzialność menedżera za dopuszczenie do naruszenia prawa konkurencji może wynieść do 2 mln złotych. Na dziś żadna ze spraw nie została jeszcze zakończoną decyzją Prezesa UOKiK. 

Spotkanie składało się z wystąpienia Wiceprezesa Pana Michała Holeksy oraz panelu dyskusyjnego, w skład którego weszli: Michał Holeksa – Wiceprezes UOKiK, Pan Wojciech Dorabialski – Dyrektor Departamentu Konkurencji UOKiK, Marcin Góral – Dyrektor Biura Compliance PZU SA/PZU Życie SA oraz mec. Iwona Terlecka – radca prawny w kancelarii Clifford Chance. Moderatorem panelu był mec. Marcin Trepka – Wiceprzewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska / radca prawny w kancelarii DWF Poland.

Spotkanie miało bardzo praktyczny charakter i stanowiło pierwszy dialog pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorców oraz Urzędu w temacie nowych praktyk UOKiK. Podczas spotkania wyjaśniono wiele istotnych dla przedsiębiorców kwestii, w tym m.in., że: 

  1. Podstawy odpowiedzialności osób fizycznych będą badane w każdym przypadku i tam gdzie będzie to możliwe Urząd będzie stawiał zarzuty menedżerom za naruszenie prawa konkurencji. Należy traktować tę praktykę jako standard.
  2. Urząd w ten sposób korzysta z możliwości jakie dają przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadzone w 2015 r. oraz ma na celu zwiększenie efektu odstraszania od popełniania naruszeń (tzw. deterence).
  3. Urząd stawia zarzuty spółkom matkom tylko jeżeli uznaje, że były one zaangażowane w porozumienie (np. błąd w nadzorze – a przez to dopuszczenie do naruszenia). Nie stosuje zatem podejścia KE wywodzącego odpowiedzialność spółek matek z teorii jednego organizmu gospodarczego (single economic unit). Sam stosunek właścicielski i sprawowanie kontroli nad spółką córką nie jest wystarczający.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne inicjatywy ICC Polska!

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved