Komisje

powrót Aktualność

Międzynarodowa Izba Handlowa ICC w Paryżu powołała właśnie nowych współprzewodniczących strategicznej grupy do spraw karteli i leniency 2015-08-04

Jest to pierwsza w historii nominacja dla Polaka w Komisji Konkurencji ICC. Komisja Konkurencji ICC gromadzi ponad 300 ekspertów w dziedzinie prawa konkurencji, w tym radców prawnych z przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych oraz prawników prowadzących prywatną praktykę z 40 krajów. Komisja identyfikuje główne problemy stojące przed polityką konkurencji międzynarodowej społeczności biznesowej i dodaje głos biznesu do dyskusji na temat ich rozwiązania. Komisja Konkurencji ICC ma obecnie kilka strategicznych grup roboczych pracujących nad konkretnymi zagadnieniami, w tym Compliance i Advocacy, Kontroli Koncentracji, Sprawiedliwego Procesu, Private Enforcement w UE, Transferu Technologii oraz Karteli i Leniency.

"Jednym z priorytetów strategicznej grupy do spraw karteli i leniency jest poprawa i konwergencja programów łagodzenia kar, tak by procedura leniency była bardziej przejrzysta i przewidywalna dla przedsiębiorców", stwierdza Marcin Trepka.

Marcin Trepka specjalizuje się w polskim oraz europejskim prawie konkurencji, w tym w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz pomocy publicznej. Zdobył bogate doświadczenie, doradzając klientom w wielu znanych sprawach antymonopolowych, w tym w największych dotychczas przeprowadzonych dochodzeniach w sprawie kartelowej na rynku cementu w Polsce. Marcin Trepka pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Konkurencji ICC w Polsce od 2013 roku.

Maciej Jamka, prezes ICC w Polsce zauważył: "Z dużym zadowoleniem przyjmuję nominację Marcina Trepki i cieszę się, że rozwija praktykę konkurencji na arenie międzynarodowej. Wierzę, że jego entuzjazm i zaangażowanie będą przyczyniać się do rozwoju Komisji Konkurencji ICC."

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o odwiedzenie strony Komisji Konkurencji ICC.:

 

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved