Komisje

powrót Aktualność

II Posiedzenie Komisji Konkurencji ICC Polska 2013-05-01

W dniu 12 grudnia 2013 r. w siedzibie kancelarii K&L Gates w Warszawie odbyło się II posiedzenie Komisji Konkurencji ICC Polska. W porządku obrad komisji znalazło się m.in. określenie program działalności, omówienie najważniejszych zmian planowanych do wprowadzenia do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym odpowiedzialność osób fizycznych, kontrola koncentracji, czy procedura dobrowolnego poddania się karze i odstąpienia od wymierzenia kary (leniency).

Istotną częścią posiedzenia była prezentacja różnych spojrzeń na planowane zmiany w ramach panelu dyskusyjnego, w skład którego weszli dr Jana Planavova - Latanowicz (UW), dr Dominik Wolski (Jeronimo Martins) oraz Wojciech Kowalewski (Siemens Polska). Paneliści przedstawiali swoje poglądy na planowane zmiany i wskazali ryzyka dla przedsiębiorców, jakie się z tym wiążą. Panel zakończył się żywą dyskusją, a następnie podjęto decyzję o zaprezentowaniu oficjalnego stanowiska Komisji Konkurencji ICC Polska w sprawie proponowanych zmian. Stanowisko to zostanie opublikowane na początku przyszłego roku. Podczas posiedzenia zostały również wybrane tymczasowe władze komisji w osobach:

  1. Przewodniczący Komisji - Wojciech Kowalewski (Siemens)
  2. Vice-przewodniczący Komisji - Marcin Trepka (K&L Gates)
  3. Vice przewodnicząca Komisji Sabina Famirska (Wardyński i Wspólnicy)

Do najważniejszych zadań nowych władz należeć będzie zorganizowanie i ustabilizowanie prac komisji, przygotowanie i realizacja programu działalności oraz przygotowanie wyborów w pierwszej połowie przyszłego roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z możliwością prac w Komisji Konkurencji ICC Polska należy kontaktować się z Marcinem Trepką (tel. 508 347 568 lub e-mail: marcin.trepka@klgates.com).

 

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved