Komisje

powrót Aktualność

Dr Cezary Wiśniewski oraz Justyna Szpara powołani na prezesa i wiceprezes ICC Polska na kolejną kadencję 2021-07-01

W czerwcu br. dr Cezary Wiśniewski, radca prawny, senior partner oraz szef warszawskiej praktyki rozwiązywania sporów w kancelarii Linklaters, został powołany na Prezesa ICC Polska na kolejną, trzyletnią kadencję. Pierwsza kadencja rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. Funkcję Wiceprezes ICC Polska powierzono ponownie mecenas Justynie Szpara, która jest adwokatem oraz partnerem kierującym pracami zespołu rozwiązywania sporów w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Pierwsza kadencja mecenas Justyny Szpara rozpoczęła się również w czerwcu 2018 roku.

Dr Cezary Wiśniewski jest prawnikiem z ponad 30-letnim doświadczeniem w doradztwie korporacyjnym oraz w prowadzeniu sporów sądowych, w tym międzynarodowych postępowań arbitrażowych. Był wielokrotnie wyróżniany przez międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych Chambers Europe, Chambers Global i Legal 500 EMEA jako wybitny specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, sporów sądowych oraz arbitrażu („Most in Demand Arbitrators”). Jest wykładowcą prawa cywilnego i handlowego na Uniwersytecie Warszawskim, redaktorem Przeglądu Prawa Handlowego oraz autorem szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego i arbitrażu. Jest także Przewodniczącym Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego.

Mecenas Justyna Szpara, od niemal 20 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych. Jest arbitrem rekomendowanym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Jest także rekomendowana przez międzynarodowe rankingi: Legal 500 EMEA, Chambers Europe i Chambers Global, Best Lawyers, Expert Guides oraz Who’s Who Legal w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz wśród „Most in Demand Arbitrators”. Jest honorowym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA). Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą.

Do zarządu ICC Polska na kolejną kadencję zostali także ponownie wybrani: Paweł Pniewski – sekretarz generalny, założyciel ICC Polska, skarbnik oraz dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej Biura Związku Banków Polskich (ZBP), a także Wojciech Kowalewski, dyrektor działu prawnego w Siemens Sp. z o.o.

ICC Polska, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej, jest stowarzyszeniem utworzonym w Warszawie 21 marca 2000 roku. Misją ICC Polska jest reprezentowanie na forum światowym ICC interesów polskiego środowiska biznesowego oraz kształtowanie globalnego otoczenia gospodarczego poprzez wspieranie handlu międzynarodowego i inwestycji w ramach wielostronnego systemu opartego na prawie i zasadach. Członkowie ICC Polska aktywnie uczestniczą w głównych obszarach aktywności ICC: wspieraniu kierunków działania (policy advocacy), tworzeniu standardów i zasad (rule setting) oraz rozwiązywaniu sporów (dispute resolution). ICC Polska działa poprzez komisje sektorowe w dziedzinach: arbitrażu, ADR, bankowości, konkurencji, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz compliance. Obecnie w skład ICC Polska wchodzi 26 organizacji reprezentujących przedsiębiorstwa różnych sektorów gospodarki, izby handlowe, banki oraz kancelarie prawnicze.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved