Komisje

powrót Aktualność

ICC Polska powołuje Komisję ds. Sztucznej Inteligencji (AI) 2024-05-16

Miło nam poinformować, że ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej powołał nową Komisję ds. Sztucznej Inteligencji (AI). Decyzja ta stanowi odpowiedź na rosnący wpływ technologii na biznes w Polsce i na świecie, stwarzając członkom ICC Polska platformę wymiany doświadczeń dotyczących wykorzystywania AI oraz szans, ryzyk i wymogów prawnych z tym związanych. Równocześnie Komisja będzie brać aktywny udział w pracach konsultacyjnych i legislacyjnych w zakresie prawa sztucznej inteligencji. Przewodniczącym Komisji został dr Krzysztof Riedl, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja znajdzie szerokie zastosowanie w takich sektorach jak HR, audyt, finanse i księgowość, analiza danych, a narzędzia oparte na AI są i będą coraz częściej wykorzystywane w codziennej pracy. Równocześnie w najbliższym czasie należy spodziewać się zintensyfikowania działań regulacyjnych w tej sferze. Z tego względu ważne jest, aby biznes w Polsce miał możliwość zabrania głosu w ramach tych procesów, a platformą do tego może być właśnie Komisja ICC Polska.

Komisja będzie zajmować się zagadnieniami wpływu sztucznej inteligencji na biznes i prawo oraz opracowywaniem i promowaniem różnego rodzaju polityk oraz rekomendacji ds. AI. Do jej głównych zadań należeć będzie organizowanie seminariów, szkoleń i dyskusji na temat wykorzystania AI w różnych sektorach gospodarki, dostępnych narzędzi oraz prawnych wymogów w tym zakresie, jak również monitorowanie i udział w pracach konsultacyjnych i legislacyjnych w zakresie prawa sztucznej inteligencji zarówno w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.

Komisja w niedługim czasie rozpocznie prace, o czym członkowie ICC Polska zostaną powiadomieni drogą mailową oraz przez stronę www.

Więcej na temat Komisji można przeczytać tutaj.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved