Komisje

Kontakt

Sekretariat Generalny ICC Poland
c/o Biuro Związku Banków Polskich
ul. Leona Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Numer KRS: 0000061010
REGON: 017058331

 

Komisja ADR ICC Polska: komisjaadr@iccpolska.pl
Komisja Arbitrażowa ICC Polska: komisjaarbitrazowa@iccpolska.pl
Komisja Bankowa ICC Polska: komisjabankowa@iccpolska.pl
Komisja Konkurencji ICC Polska: komisjakonkurencji@iccpolska.pl
Komisja Własności Intelektualnej ICC Polska: komisjawlasnosciintelektualnej@iccpolska.pl
Komisja Ochorny Danych Osobowych ICC Polska agnieszka.mencel@iccpolska.pl 
 
Szkolenia: training@iccpolska.pl
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved