Komisje

powrót Publikacja

Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Agencji Handlowej, Umowa Modelowa MIH Międzynarodowej Dystrybucji
Krótka wersja

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) udostępnia Państwu kolejną publikację poświęconą umowom modelowym dotyczącym międzynarodowych transakcji handlowych. W ubiegłym roku wydaliśmy w tym zakresie Umowę międzynarodowej sprzedaży towarów oraz klauzule siły wyższej i uciążliwości (publikacje MIH nr 556 i 650).

Język:

Kup

Cena
Dostępne formaty:
273 PLN
Druk:

Korzystanie z wzorców umów modelowych MIH jest bardzo pożyteczne w praktyce. Opracowane na najwyższym poziomie merytorycznym i redakcyjnym, przez wybitnych prawników reprezentujących różne systemy prawne, chronią one w wyważony sposób interesy uczestników transakcji międzynarodowych, ułatwiają przyjęcie możliwie najlepszych i obustronnie sprawiedliwych rozwiązań, sprzyjają zapobieganiu sporom. Mogą być bardzo przydatne zarówno dla osób o niewielkim doświadczeniu w zakresie tego rodzaju umów, jak i wysoko kwalifikowanych specjalistów - ułatwiając przygotowanie precyzyjnych tekstów i przeprowadzenie efektywnych negocjacji.

Obecnie przedstawiane umowy mają charakter szczególny.

Po pierwsze, prezentacja ich jest logiczną kontynuacją wspomnianych na wstępie publikacji. Wielu eksporterów rozpoczyna bowiem działalność poprzez bezpośrednią sprzedaż, przechodząc następnie często do rozwijania zbytu swoich produktów w drodze współpracy z agentami i dystrybutorami.

Po drugie, obejmują tzw. krótkie wersje umowy agencyjnej i umowy dystrybucji, zawierające najbardziej potrzebne, zwięzłe formuły i wzorce, z pozostawieniem stronom pełnej swobody ich odpowiedniej modyfikacji i adaptacji do konkretnej sprawy, Wskazują przy tym również podstawowe rozwiązania alternatywne. Zwięzły komentarz ma ułatwić korzystanie z proponowanych tekstów.

Sądzimy, że przedmiotowe wersje są wystarczające i niezmiernie przydatne przy zawieraniu transakcji bardziej typowych, nie wymagających szczególnie złożonych i rozwiniętych uregulowań. W ostatniej sytuacji potrzebne mogą się natomiast okazać szerokie wersje omawianych umów, opublikowane przez MIH w językach angielskim i francuskim, które będziemy w przyszłości sukcesywnie udostępniać także w języku polskim.

Korzystając z okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Jarosławowi Hermanowskiemu za trud włożony w tłumaczenie tekstu, a Panu Andrzejowi Kąkoleckiemu za cenne uwagi wniesione podczas korekty.

Konkludując pragnąłbym zachęcić Państwa do korzystania z naszych publikacji (pełen wykaz na ostatniej stronie okładki), jak i do uczestnictwa w organizowanych przez nas konferencjach i seminariach poświęconych w szczególności transakcjom, zabezpieczeniom i rozliczeniom w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

 

Warszawa, 2005

Stefan Jerzak

Prezes Zarządu

Polski Komitet Narodowy
Międzynarodowej Izby Handlowej

 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved