Komisje

Plan szkoleń i konferencji ICC Polska na 2019 rok — II półrocze

Stan na  02. 09. 2019

Formularze zgłoszeniowe i Konspekty:


Incoterms® 2020

Konspekt: POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy: 18 grudnia (POBIERZ)

 

Compliance niezbędny program w nowoczesnej organizacji

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

Program: POBIERZ

 

Trade finance operations with special focus on new development in L/C and Guarantees, implementation of URDG 758 in practice and current developments and practices in Trade Finance World

Konspekt: POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ


Dodatkowe informacje dostępne w Biurze ZBP/Sekretariacie ICC Poland pod adresem:

e-mail: pawel.pniewski@zbp.pl lub sekretariat@iccpolska.pl

tel. (22) 48 68 109 lub (22) 48 68 180 

ICC Poland zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved