Komisje

powrót Wydarzenie

2016-12-14 | K & L Gates, Pl. Małachowskiego 2, Warszawa

"ADR dla biznesu. Jak oszczędzać czas i pieniądze zarządzając ryzykiem sporów?"
Prowadzący: Komisja ADR

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność Komisji ADR, a także do udziału w konferencji inauguracyjnej (14 grudnia br., środa, 14.00 - 20.00).

Temat wiodący konferencji to efektywne zarządzanie ryzkiem wystąpienia sporów w biznesie, poprzez zastosowanie mediacji, komisji rozjemczych, opinii eksperckich oraz innych, alternatywnych wobec sądu, narzędzi służących zapobieganiu, minimalizowaniu oraz rozwiązywaniu sytuacji spornych (alternative dispute resolution - ADR).

Konferencja będzie idealną okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu ADR, a także wymiany doświadczeń i poglądów na temat zarządzania ryzykiem sytuacji spornych (dispute management & resolution), pojawiających się w toku prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w relacji z kontrahentami jak i klientami, w tym w szczególności przy realizacji złożonych projektów i procesów inwestycyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 12 grudnia 2016 r. przy użyciu formularza rejestracyjnego. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie udziału od organizatora.

Ilość miejsc ograniczona.

Cele:

Tematem konferencji jest efektywne zarządzanie ryzkiem wystąpienia sporów

w biznesie.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak:

- zapobiegać i radzić sobie w sytuacji konfliktu w relacji z kontrahentem

oraz klientem,

- oceniać i minimalizować ryzyko wystąpienia sporu,

- optymalizować koszty związane z powstaniem sporu,

- uniknąć drogi sądowej, a także

- zachować dobre relacje biznesowe z kontrahentami

poprzez zastosowanie mediacji, komisji rozjemczych oraz innych (alternatywnych

względem sądu) metod zapobiegania, minimalizowania i rozwiązywania sytuacji

spornych ((Alternative Dispute Resolution - ADR).

Konferencja będzie również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie

zarządzania ryzykiem sporów (dispute management & resolution), pojawiających

się zarówno w toku prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej,

jak i podczas realizacji poszczególnych umów (inwestycji), w szczególności tych

zawieranych w branży budowlanej i nieruchomości.

 

Potwierdzeni prelegenci: 

Maciej Jamka, Adwokat, Partner Zarządzający w Kancelarii K&L Gates, Prezes ICC Polska

Bartosz Krużewski, Adwokat, Partner w Kancelarii Clifford Chance, Komisja Arbitrażu ICC Polska

Krzysztof Misiewicz, Radca Prawny, Strabag

dr Rafał Morek, Adwokat, Partner w Kancelarii K&L Gates

dr hab. Małgorzata Podrecka, Radca prawny, Wiceprezes Zarządu i Kierownik Działu Prawnego Can-Pack SA

Magdalena Sośniak-Jagielińska, Radca Prawny, Partner w Kancelarii SBK

Małgorzata Surdek, Adwokat, Partner Zarządzający w Kancelarii CMS Cameron McKenna

Piotr Szymankiewicz, Senior Manager, PwC

Bartłomiej Wyjatek, Radca Prawny, Makro Cash and Carry Polska SA

 

Do udziału zapraszamy:

- członków zarządów i rad nadzorczych,

- dyrektorów i właścicieli firm,

- prawników przedsiębiorstw (corporate lawyers, in-house counsel),

- prawników zajmujących się rozwiązywaniem sporów,

- project managerów i konsultantów,

- dyrektorów oraz inżynierów zajmujących się doradztwem kontraktowym.

 

Więcej informacji: 

Zainteresowaych uzyskaniem dalszych informacji prosimy o kontakt z Komisją pod adresem komisjaadr@iccpolska.pl 

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved