Komisje

powrót Wydarzenie

2017-12-13 | Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Szkolenie "Arbitraż i ADR: Klauzule wielostopniowego rozwiązywania sporów w transakcjach handlowych"
Prowadzący: adw. dr Sabina Kubsik, r. pr. Piotr Golędzinowski

KLAUZULE WIELOSTOPNIOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
Termin: 13 grudnia 2017 r. (środa) w godz. 10:00-13:00


Miejsce: Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa)

Adresaci:

Prawnicy przedsiębiorstw, prawnicy zajmujący się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, prawnicy zajmujący się
sporządzaniem umów, a także prawnicy chcący specjalizować się w rozwiązywaniu sporów.
Przedmiot:
• Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do sporządzenia skutecznej klauzuli
wielostopniowego rozwiązywania sporów;
• Przedstawienie podstawowych informacji na temat metod pozasądowego rozwiązywania sporów – negocjacji,
mediacji, usług eksperckich, komisji rozjemczych oraz arbitrażu.


Tematy:
• Pozasądowe metody rozwiązywania sporów i korzyści z nich płynące;
• Cel i funkcja klauzuli wielostopniowego rozwiązywania sporów;
• Wyzwania stojące na drodze egzekwowalności klauzul wielostopniowych w Polsce, w tym kwestia związania stron
zapisem przewidującym oprócz arbitrażu także inne metody rozwiązywania sporów (komisje rozjemcze, mediacje,
negocjacje itd.) w ramach tzw. cooling-off period;
• Elementy skutecznej klauzuli wielostopniowej;
• „Patologiczne” klauzule wielostopniowe.


Prowadzący:
Członkowie Zarządu Komisji ADR ICC Polska: adw. dr Sabina Kubsik i r.pr. Piotr Golędzinowski.


Format:
Warsztaty w gronie do 20 uczestników obejmujące wstęp teoretyczny (prezentacje, wykład), a następnie ćwiczenia
praktyczne w formie studium przypadku (case studies) oraz dyskusja.


Koszt szkolenia:
250 zł + VAT lub 200 zł + VAT (dla członków ICC Polska).


Rejestracja:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy Komisji ADR ICC Polska: komisjaadr@iccpolska.pl do 8 grudnia 2017 r.
[Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.]

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved