Komisje

powrót Wydarzenie

2018-11-06 | Warszawa

Szkolenie "Akredytywa Dokumentowa - teoria i praktyka"
Prowadzący: Barbara Andrzejuk

Cel:
Przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowousługowego
oraz przekazanie informacji z nimi związanych np.: o dokumentach towarowych i bazach
transakcji – w formie wykładu uzupełnionego praktycznymi ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości.
Uczestnicy:
Proponowane szkolenie kierowane jest zarówno do pracowników, którzy mają krótki staż w pracy
z akredytywą, jak również do doświadczonych w tym zakresie.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych oraz doradców
klienta.
Konspekt:
1. Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowousługowym;
wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2. Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty
przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne;
przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa
i akredytywy. Ćwiczenie na konkretnych przykładach – identyfikacja dokumentów.
3. Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4. Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; publikacje ISBP, pojęcie
akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko
stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw
(potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego
rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie
transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej,
awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty
z zastrzeżeniami, zamknięcie akredytywy dokumentowej); zastosowanie akredytywy
dokumentowej w handlu międzynarodowym.

© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved