Komisje

Wydarzenia

Szkolenie

2019-04-01 | ZBP (Klub Bankowca), ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa

Cykl szkoleń "Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"
Prowadzący: Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny) oraz Marcin Ajs, Monika Hughes, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji

Szkolenie uwzględnia planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 

ICC Poland we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i warszawskim zespołem międzynarodowej kancelarii Bird & Bird zaprasza na cykl szkoleń pt: 

"Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"

Bird & Bird poprowadzi cykl 2-dniowych kompleksowych szkoleń, nad którymi patronat objęło ICC Poland.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2019 r. w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.

Wykładowcami cyklu szkoleń są doświadczeni prawnicy kancelarii Bird & Bird: Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny) oraz Marcin Ajs, Monika Hughes, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

Szkolenie kończy się testem online, który ma być wykonany przez uczestników w terminie dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa, a osoby, które pomyślnie przejdą test online, certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu funkcji Compliance Officera. Radcy prawni i adwokaci otrzymują punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia i wszelkie dodatkowe pytania, należy kierować mailem do biura ZBP, na ręce Pana Pawła Pniewskiego: Pawel.Pniewski@zbp.pl

Koszt uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu wynosi: 1600 zł + VAT, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych będą skutkowały istotnym zwiększeniem ryzyka, które może być skutecznie mitygowane poprzez wdrożenie odpowiednich procesów i procedur w ramach Compliance, a także powołanie Compliance Officera w organizacji.

Szczegółowy program 2-dniowego szkolenia dostępny jest na stronie

czytaj więcej
Szkolenie

2019-03-06 | Hotel Ambasador,ul. Kilińskiego 145, Łódź

Bezpłatne spotkanie regionalne Komisji Konkurencji ICC Polska „Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji”
Prowadzący: Agata Zawłocka-Turno

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie regionalne Komisji Konkurencji ICC Polska z udziałem przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKiK), specjalistów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedsiębiorców związanych z rynkami lokalnymi.

Spotkanie ma na celu budowanie świadomości prawa ochrony konkurencji i konsumentów wśród przedsiębiorców oraz przybliżenie im roli programów przestrzegania prawa (tzw. programy compliance) i zachęcenie do ich tworzenia. Znajomość tych przepisów pozwala uniknąć dotkliwych konsekwencji finansowych zarówno pod postacią kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UOKiK na przedsiębiorcę lub osobę nim zarządzającą, jak i możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie „Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji” tj. praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak skutecznie zaprojektować taki program. Odbędzie się również debata o roli prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym programów compliance, w działalności przedsiębiorców.

czytaj więcej
Szkolenie

2018-12-13 | Warszawa

Advanced level of documentary credit & guarantee operations through latest opinions and docdex decisions. Best international practices based on ICC rules
Prowadzący: Pavel Andrle

Practical seminar on international best practices in documentary credits and bank guarantees, explaining current
developments and issues related to interpretation of UCP 600 and revised ISBP 745E – the ICC rules for Documentary
Credits; and also URDG 758 – the ICC Rules for Demand Guarantees.

czytaj więcej

2018-12-12 | Warsaw

2018 Charity Christmas Dinner

Please mark the date in your calendar for the outstanding Christmas event organized by the Arbitration Commission of ICC Poland. Pencil it in and stay tuned for more details!

czytaj więcej
Szkolenie

2018-12-10 | Klub Bankowca

Inaugural lecture of the Commission for Personal Data Protection at ICC about the GDPR in the banking industry
Prowadzący: Agnieszka Mencel

We would like to invite you to a discussion panel initiating the work of the Commission for Personal Data Protection at the ICC, the theme of which will be:

Inaugural lecture of the Commission for Personal Data Protection at ICC about the GDPR in the banking industry

During the meeting, we will talk about experiences related to the six-month period of the GDPR’s application and the new Polish regulations in this area, including the package of laws which implement the GDPR. The meeting will be an opportunity to discuss issues that arise when applying the GDPR in the banking industry. The topics which will be discussed include the cooperation with UODO, implementation of rights of persons, GDPR and AML, data breach incidents, post-implementation audits, validation of documentation created during the implementation of the GDPR, employee monitoring and GDPR in M&A transactions.

czytaj więcej
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved