Komisje

Wydarzenia

Konferencja

2019-05-23 | Museum of the History of Polish Jews, Warszawa

2019 Dispute Resolution in M&A Transactions

5th edition of the “Dispute Resolution in M&A Transactions” Conference, 23-24 May 2019, Warsaw

czytaj więcej
Szkolenie

2019-05-20 | Siedziba Sądu Najwyższego w Warszawie

Seminarium ICC pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes SN prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf: Wybrane zagadnienia arbitrażu międzynarodowego z perspektywy sądów polskich

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium „Wybrane zagadnienia arbitrażu międzynarodowego z perspektywy sądów polskich” skierowane do sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego oraz arbitrów orzekających w sądach arbitrażowych. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Paryżu zostało objęte honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

czytaj więcej
Szkolenie

2019-04-09 | TBC

Spotkanie regionalne Komisji Konkurencji ICC Polska „Jak ograniczać ryzyko naruszenia prawa konkurencji w firmach?”
Prowadzący: Iwona Terlecka, Clifford Chance

 

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty o prawie konkurencji oraz tworzeniu i funkcjonowaniu w firmach wewnętrznych programów przestrzegania tego prawa. Warsztaty odbędą się w Hotelu Alter w Lublinie.

czytaj więcej
Szkolenie

2019-04-01 | ZBP (Klub Bankowca), ul. Smolna 6, 00-375 Warszawa

Cykl szkoleń "Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji"
Prowadzący: Aleksandra Widziewicz (koordynator merytoryczny) oraz Marcin Ajs, Monika Hughes, Grzegorz Kostrzewa, Adam Kowalczyk, Arkadiusz Matusiak, Joanna Niewiadomska, Katarzyna Piechocka, Karolina Stawicka oraz Tomasz Zalewski.

 

Compliance - niezbędny program w nowoczesnej organizacji

Szkolenie uwzględnia planowane zmiany w Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

czytaj więcej
Szkolenie

2019-03-06 | Hotel Ambasador,ul. Kilińskiego 145, Łódź

Bezpłatne spotkanie regionalne Komisji Konkurencji ICC Polska „Zestaw Narzędzi ICC do Tworzenia Programów Przestrzegania Prawa Konkurencji”
Prowadzący: Agata Zawłocka-Turno

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie regionalne Komisji Konkurencji ICC Polska z udziałem przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKiK), specjalistów z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, przedstawicieli środowisk akademickich oraz przedsiębiorców związanych z rynkami lokalnymi.

 

czytaj więcej
© ICC Poland (Polish National Committee of the International Chamber of Commerce) | Copyright - 2016 All Rights Reserved